ĐĂNG NHẬP
TMS
Phần mềm hệ thống quản lý vận tải Transportation Management System - TMS.
Công cụ hỗ trợ các đơn vị vận tải trong việc quản lý và điều hành hệ thống các bộ phận, phòng ban.
Lập báo cáo, thống kê, dự trù doanh thu, chi phí, sản lượng, lịch bảo trì bảo dưỡng, xuất nhập tồn, lương nhân viên, tài xế...
SUPPORT CENTER
+84 129 279 1234         +84 902 085 911
ngoton@tinhoctainha.com - ngoton.it@gmail.com
www.tinhoctainha.com